Menu Close

Grafično oblikovanje

Logotipi in znaki

Logotip, znak ali blagovna znamka je vaše zrcalo. Ime za katerim se skriva celoten bit vaše organizacije in podoba s katero se predstavljate tržišču.

LOGOTIP

Logotip je grafični element (znak) in je vizualizirani prikaz imena podjetja ali organizacije. Oblikovalec v prvi fazi izlušči informacije in želje naročnika, ki so izraz vizije in strategije delovanja podjetja. V kombinaciji z kreativnim znanjem ustvari logotip, ki izraža filozofijo podjetja ter njegovo dejavnost.

Logotip mora biti hitro zapomljiv, konkurenčen in dobro viden. Oblikovalec mora pri svojem delu upoštevati vsa pravila vizualnega izražanja in razmišljati o razvoju celostne grafične podobe ter zagotoviti nemoteno tehnično izvajanje.

Blagovna znamka

je pravica industrijske lastnine, s katero se zavaruje kakršenkoli znak ali kombinacija znakov (objekt varstva), ki jih je mogoče grafično prikazati in ki v gospodarskem prometu omogočajo razlikovanje blaga oziroma storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja.

V teoriji tržnega komuniciranja ločimo korporativne, storitvene in blagovne znamke. Ker so vse tri na trgu, je njihova nadpomenka “tržna znamka”.

Tržna znamka

ni logotip ali celostna podoba, temveč skupek vtisov, izkušenj in idej, ki jih ima uporabnik o tržni znamki. Tržna znamka je torej v uporabniku, ne pri lastniku znamke. Strokovnjaki zato priporočajo trajen razvoj znamk, po meri ciljnega uporabnika in po priporočilih integriranega (povezanega) tržnega komuniciranja.

Oblika logotipa

Slikovni del je navadno vizualni prikaz dejavnosti ali imena podjetja, v obliki znaka. V primeru močne prepoznavnosti, oglaševanje lahko izvajamo samo s simbolom. (npr. Mercator, nike, puma, špar, …)

Besedni znak je črkovni izpis imena. Tipografija v logotipu je skrbno izbrana in je povezana z dejavnostjo podjetja. Tipografija mora biti čitljiva in berljiva v vseh dimenzijskih prikazih. Prav tako je potrebno biti pozoren pri razmišljanju o različnih vrstah izvedb.

Slogan ali nagovorno sporočilo se lahko diskretno pojavlja ob logotipu. Ta je v odnosu z logotipom v sekundarnem planu, vendar je njegova sporočilnost zelo pomembna, zato je potrebno paziti pri izboru tipografije in na poravnavo. Logotip in slogan morata delovati enotno in stabilno.

Logotip se navadno pripravlja v dveh različicah. Primarno in sekundarno izvedbo se pripravi v primerih, kjer je osnovni logotip ekstremno visok ali dolg. Pri snovanju se logotip zamislimo v obeh različicah in tako zagotovimo naročniku vedno dovolj veliko aplikacijo na oglaševalskih mestih.

Vsak logotip je narejen v razmerjih, ki jih določi obiskovalec pri kreativni zasnovi, zato se pri naročilu logotipa doda konstrukcijo logotipa in simbola ter ustrezno prikaže razmerja, ki so potrebna za reprodukcijo. S tem zagotovite konsistenco in pravilo katerega morajo upoštevati vsi izvajalci.

Barve logotipa

Barve logotipa oblikovalec izbere glede na dejavnost podjetja ali njegovo sporočilnost, ki jo želi doseči. Barve različno delujejo na posameznika in z njimi lahko dosegamo zastavljene cilje, ki smo si jih zadali pri posameznem projektu. Logotip mora z barvami izražati svoj pomen in namen na tržišču. V kolikor se logotip pojavlja na zelo različnih aplikativnih mestih in medijih, je pomembno razmisliti o številu barv v logotipu in o barvnih kombinacijah v odnosu z podlagami. Oblikovalec lahko konkretno definira možne in prepovedane uporabe barvnih kombinacij, prav tako mora predlagati alternative v obliki rastra ali črno belega logotipa.

Oblikovanje identitete

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA

Celostna grafična podoba ali krajše CGP je prvi vizualni kontakt vaše organizacije z naročniki. Celostna grafična podoba skozi vizualno komunikacijo predstavlja podjetje. CGP je torej skupek pravil, ki se tičejo vizualizacije logotipa, barvnih definicij le tega, sloganov, …

Osnovna Celostna grafična podoba

Osnovna celostna grafična podoba zajema le logotip v vseh oblikah, tipografijo, ki se jo uporablja za širšo uporabo in barvne kombinacije, ki so povezane z logotipom.

 • logotip in znak
 • izbor tipične barve
 • izbor tipografije

Standardna Celostna grafična podoba

Za standardno obliko CGP-ja velja, da vsebuje poleg osnovne CGP še osnovne tiskovine in grafične elemente, ki jih potrebuje vsako podjetje za konsistentno pojavljanje na tržišču.

 • logotip in znak
 • izbor tipične barve
 • izbor tipografije
 • barvni sistem
 • dopisni list
 • poslovna vizitka
 • kuverta
 • štampiljka
 • poslovna mapa

Razširjena Celostna grafična podoba

Zajema širši spekter oblikovanih aplikacij in se sestavi po ponudbi na podlagi dogovora s stranko.

Priročnik celostne grafične podobe

Z dobro izdelano Celostno grafično podobo se izognete veliko težavam in stroškom pri lastni promociji, podoba pa zaradi vnaprej določenih pravil nastopa profesionalno. Vsakemu elementu je v naprej določena funkcija in pomen in ta bo še toliko bolj jasen, če se odločite za priročnik celostne grafične podobe, kjer so vsi oblikovalski “zakoni” zbrani na enem mestu, strokovno opisani in oblikovani.

Oglaševanje in promocija

Oglasi, plakati, zgibanke, letaki, sejemske postavitve …

Grafično udejanjanje sporočila naredi na potrošnika močan vizualni vtis na podlagi katerega se odloča o izbiri med konkurenčnimi izdelki ali storitvami.

Si predstavljate življenje brez reklam?

Oglaševanje je najmočnejša marketinška poteza vsakega podjetja. Konkurenca narekuje nenehen boj za obstanek in oglaševanje je medij s katerim lahko obdržite svoje kupce in iščete nove potrošnike. Vendar oglaševanje samo po sebi ne dela čudežev. Brez strokovno zasnovane oglaševalske akcije in odličnega kreativnega dela, oglaševanje ne rodi sadov.

Oglasi

Oglas ima svoj namen in sporočilnost. Naša naloga je, da potrebe, želje, cilje in pričakovanja naročnika povežemo z učinkovitim oblikovanjem. Ker ima vsak izdelek ali storitev specifično ciljno publiko je pri tem potrebno pravilno nagovoriti potencialne kupce. Oglas mora imeti točno definirano sporočilo in biti funkcionalen ter inovativen v družbi konkurenčnih oglasov.

Oglašujemo lahko v različnih medijih (časopisi, revije, TV, radio, spletne strani, …)

Letak

Letak je tiskana oblika oglasa ali sporočila, ki ga distribuiramo direktno v gospodinjstva. S tem načinom oglaševanja dosežemo neposreden kontakt z željeno ciljno publiko. Prav tako so izvrsten način samopromocije ali predstavitve storitve ali izdelka.

Plakat, jumbo, citylight

Plakati, jumbo panoji in citylighti so v današnjih časih eden najintenzivnejših medijskih prostorov za oglaševanje. Navadno so nameščeni na mesta, kjer je velika fluktacija ljudi. Aplikacije imajo močno sporočilnost in veliko vizualno noto, katero si mimoidoči lahko zapomnijo v kratkem času.

Promocija

Promoviranje izdelka, dejavnosti ali storitve se izvaja glede na namen in ciljno skupino. Tako poznamo promocije izdelkov v medijih, na sejmih ali v lokalih, kjer vam ljubka promotorka ponudi kozarček nove pijače. Večje oglaševalske akcije so markerinško podprte, izvajajo se konference in namenski dogodki, PR članki, ankete ter statistične raziskave. Vsa akcija promoviranja je povezana z rdečo nitjo, ki temelji na uresničitvi zastavljenih ciljev, doseči čim večjo populacijo kupcev.

Publikacije

Knjige, katalogi, revije, časopisi …

V poplavi različnih komunikativnih sredstev, ki nam ga vsiljuje vse bilj agresiven trg, še vedno obstaja tradicionalna zapoved, da komuniciranje preko tiskanega medija ostaja najbolj pristno, osebno in nas vedno znova prepriča. Zato je nujno potrebno vzdrževati komunikacijo s svojimi strankami na prijazen, nevsiljiv pa vendar najbolj učinkovit način.

Za vaše podjetje ali organizacijo vam pripravimo vse vrste tiskanih aplikacij. Za uspešno dosežen želeni efekt poskrbimo eksperti iz oblikovalskih in tehničnih področij grafike.